АКЦЕНТ ТУР И ВАСИЛЕВИ 99 ВИ КАНЯТ НА ОТКРИВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН 2018Г. ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗАЕДНО ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ НА 09 ; 10