Считано от 23.03.2020г. временно се преустановява движението по маршрутни линии Твърдица-Сливен , Твърдица – Стара Загора и обратно. Градската линия