ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ

РАЗПИСАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ – МАРШРУТЧАС НА ТРЪГВАНЕ
Твърдица - Стара Загора (през Паничерево)
615
Твърдица - Стара Загора
930; 1300; 1500
Стара Загора - Твърдица (през Паничерево)
930
Стара Загора - Твърдица
1430; 1630; 1730
Твърдица - Сливен
600; 800; 1330; 1630
Сливен - Твърдица
1100;1400;1500;1900
Твърдица-Козарево 640;720;900;1100;1200;1315;1500;1635;1705;1800;1900;2030
Козарево-Твърдица 700;735;915;1115;1235;1330;1515;1650;1725;1815;1920;2045
Твърдица-Конаре 1500; 1900
Конаре-Твърдица 1511; 1911
Твърдица-Гурково 640; 1705
Гурково-Твърдица 0700; 1730
(събота) Твърдица-Стара Загора
615; 930; 1500
(събота) Стара Загора - Твърдица
930; 1430;1730
(събота) Твърдица-Сливен
800; 1330
(събота) Сливен-Твърдица
1100; 1500
(неделя) Твърдица-Стара Загора
930; 1500
(неделя) Стара Загора-Твърдица 1430; 1730