ВЪТРЕШНИ ЛИНИИ

РАЗПИСАНИЕ

Актуален!
НАПРАВЛЕНИЕ – МАРШРУТЧАС НА ТРЪГВАНЕ
Твърдица - Стара Загора
700;930;1500
Стара Загора - Твърдица
930;1430;1730
Твърдица - Сливен
800;1330;1630
Сливен - Твърдица
1100;1500;1900
Твърдица - Конаре
640;930;1300;1500;1705;1900
Твърдица - Гурково
640;930;1500;1705
Твърдица - Оризари 1330
Твърдица - Шивачево/Сборище 800;1330;1630
Градска автобусна линия ( до кв.Козарево и обратно ) 640;720;900;1100;1200;1315;1500;1635;1705;1800;1900;2030
Твърдица - Стара Загора (Събота)
930;1500
Стара Загора - Твърдица (Събота)
1430;1730
Твърдица - Стара Загора (Неделя)
930;1500
Стара Загора - Твърдица (Неделя)
1430;1730
Твърдица - Сливен (Събота) 800;1330
Сливен - Твърдица (Събота) 1100;1500
Твърдица - Сливен (Неделя) няма
Сливен - Твърдица (Неделя) няма